تخصیص وقت نمایندگی

پس از راه‌اندازي مركزتماس شركت امدادخودروايران و بكارگيري فناوري هاي به روز در آن، امكان ارائه خدمت تخصيص وقت به مشتريان فراهم گرديد. يكي از اين خدمات، پذيرش دارندگان محصولات ايران خودرو از طريق تلفن 096440 و تخصيص وقت براي آنها از نمايندگي‌هاي ايران خودرو مي باشد. هدف از ارائه اين خدمت جلب رضايت مشتريان ايران خودرو، راهنمايي سريع مشتريان و ارجاع صحيح آنها به نمايندگي‌ها باتوجه به محدوده زندگي يا كار مشتريان و ايراد خودرو است .