امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیران
.

●  محمود اقبالی
● سمت :  مدیر منابع انسانی
● معرفی کامل
●  مجید محمد پناهی ها
● سمت :  مدیریت حراست
● معرفی کامل
●  سعید امیریان هاشمی
● سمت :  سرپرست مدیریت ارتباطات
● معرفی کامل
●  امیرحسین بهرامی
● سمت :  مدیر سیستم ها و فن آوری اطلاعات
● معرفی کامل
●  غلامرضا آتیه کار
● سمت :  مدیر تامين
● معرفی کامل
●  مصطفی عامری
● سمت :  مدیر مهندسی و کیفیت
● معرفی کامل
●  رسول رمضاني
● سمت :  مدیر عملیات و مناطق
● معرفی کامل
●  حسن یافتیان
● سمت :  مدیر مالي و اقتصادی
● معرفی کامل
●  وحیده ایلواری
● سمت :  مدیر مرکز تماس
● معرفی کامل
●  شهناز صائمیان
● سمت :  مدیر خدمات مشتریان
● معرفی کامل
●  حسن پور حیدری
● سمت :  مدیر کنترل خدمات، بازرسی و رسیدگی به شکایات
● معرفی کامل
●  مهدی عباسی
● سمت :  مدیر برنامه ریزی راهبردی
● معرفی کامل
●  كامبيز حقيقي
● سمت :  مدير پروژه استقرار نظام ارزیابی نماینگی ها و رئیس اداره امور نمایندگی ها
● معرفی کامل
●  محمد آقا محمد
● سمت :  مشاور مدیر عامل
● معرفی کامل
●  هادي خسرواني فراهاني
● سمت :  مشاور مدير عامل
● معرفی کامل
●  جواد مطهري فر
● سمت :  مشاور مدیرعامل در امورحقوقي
● معرفی کامل
●  قهرمان فهیمی گیگلو
● سمت :  مشاور مدیر عامل
● معرفی کامل
●  ربابه بيگم استاد
● سمت :  رئيس حسابرسي داخلي
● معرفی کامل
●  عباس میرزمانی
● سمت :  قائم مقام مدیر عملیات و مناطق
● معرفی کامل
●  هادی عبدالله زاده
● سمت :  رئیس تعمیرگاه امداد خودرو ایران
● معرفی کامل
●  محمد دانش
● سمت :  رئیس اداره جبران خسارت
● معرفی کامل
●  مهدی خوشبوئی
● سمت :  رئیس حراست اسنادی و IT
● معرفی کامل
●  وحید هاشم زاده
● سمت :  رئیس اداره اجرايي مركز تماس
● معرفی کامل
●  مهیار اديب هاشمي
● سمت :  رئيس سخت افزار و ارتباطات
● معرفی کامل
●  وحید بشکوفه
● سمت :  رئیس اداره حسابداری مالی
● معرفی کامل
●  محمد هادی تفضلی شادپور
● سمت :  رئیس اداره حسابداری عملیاتی
● معرفی کامل
●  امین قدیمی
● سمت :  رئيس اداره امور كاركنان
● معرفی کامل
●  علی اصغر زندی
● سمت :  رئيس اداره خدمات پشتیبانی
● معرفی کامل
●  مجتبی کاظمی
● سمت :  رئیس اداره حراست فيزيكي
● معرفی کامل
●  محمدعلی زارع
● سمت :  رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات
● معرفی کامل
●  محمد حسن علی اکبری
● سمت :  رئیس اداره سیستم ها
● معرفی کامل
●  هاشم نعیمی قمی
● سمت :  رئيس اداره مهندسی نرم افزار
● معرفی کامل
●  علیرضا حاج تعمیری
● سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی تامین
● معرفی کامل
●  سعید کدخدائیان بختیاری
● سمت :  رئيس اداره خرید
● معرفی کامل
●  سید حسین سید محمدی
● سمت :  رئيس اداره تکوین و توسعه خدمت
● معرفی کامل
●  مهرداد زند وکیلی
● سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی مرکز تماس
● معرفی کامل
●  محمد صدری نیا
● سمت :  رئیس اداره آموزش و توسعه سرمايه انسانی
● معرفی کامل
●  علیرضا زحمتکش اصفهانی
● سمت :  رئیس اداره خدمات امدادی
● معرفی کامل
●  رضا حسنخاني
● سمت :  رئيس اداره انبار ها
● معرفی کامل
●  پويا آقابابا
● سمت :  رئیس دفتر فروش قطعه
● معرفی کامل
●  اکرم عبدالمالکی
● سمت :  رئیس دفتر بازاریابی و فروش خدمات
● معرفی کامل
●  مازیار گودرزی
● سمت :  رئیس اداره خدمات مهندسی
● معرفی کامل
●  حسین کمانی
● سمت :  رئیس اداره کنترل خدمات
● معرفی کامل
●  سید سعید الحسینی
● سمت :  رئیس دفتر حومه تهران
● معرفی کامل
●  علیرضا متولی
● سمت :  رئیس اداره کارشناسی
● معرفی کامل
●  . .
● سمت :  .
● معرفی کامل