پس از برگشت چک چه امری اتفاق می افتد؟
اشتراك غيرفعال و پيامكي دراين خصوص به مشتري ارسال مي گردد (درصورتيكه مشتري شماره تلفن همراه خود را هنگام تمديد اشتراك داده باشد و در سيستم ثبت شده باشد ) سپس مشتري با دفتر مربوطه تماس گرفته شماره حساب شركت را دريافت و پس از واريز وجه با تحويل اصل فيش و ارائه كارت شناسايي چك را دريافت و اشتراك نيز فعال مي گردد.
هزينه حمل خودرو و سرنشينان خودرو چگونه پرداخت مي گردد ؟
طي تماس با شماره سراسري 096440 اطلاعات خودرو را اعلام نموده درصورتيكه امكان حمل توسط شركت وجود نداشته باشد مشتري مي تواند با دريافت دستوركار (حمل توسط مشتري ) خودرو را حمل نموده و سپس با ارائه فاكتور معتبر و كپي كارت شناسايي مالك ، كپي كارت ماشين و شماره حساب مالك هزينه را طبق تعرفه دريافت كند ( هزينه به مالك قانوني تعلق مي گيرد)جهت حمل سرنشينان نيز اطلاعات خودرو اعلام و دستوركار جهت حمل سرنشينان اخذ مي گردد ، سپس با ارايه فاكتور معتبر و كپي كارت شناسايي مالك ، كپي كارت ماشين و شماره حساب مالك هزينه را طبق تعرفه دريافت كند .
چنانچه از رسيدگي به شكايت شركت امدادخودرو ایران قانع نشده ايد مراحل بعدي طرح شكايت چيست؟
گام 1 -برقراري ارتباط با نماينده مدير ارشد سازمان درامر رسيدگي به شكايات(مديربازرسي ورسيدگي به شكايات) 
گام2-وزارت صنايع  
گام3-مراجع قضايي
چگونه شکایت کنیم؟
با تلفن سراسری 096440 داخلی 2 تماس گرفته و در صورت نیاز به مراجعه حضوری آدرس های ما را از اینجا دریافت کنید.
آدرس مراکز کارشناسی امدادخودرو ایران چیست؟
آدرس مراکز کارشناسی امدادخودرو ایران را از اینجا بیابید.
چگونه با امدادخودرو ایران همکار شویم؟
با کیلیک در این قسمت فرم ما را تکمیل کنید.
تعویض خودرو شامل چه خودرو هایی می شود؟
به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از 60% ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود، اطلاق مي گردد.
لازم به ذكر است خودروهايي كه به نظر كارشناس شركت امدادخودرو ايران غير قابل بازسازي تشخيص داده می شوند، صرفاً می بایست تعویض گردد.

مراحل تعویض خودرو چیست؟
مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به دفتر مركزي و يا دفاترمنطقه اي شركت امدادخودرو ايران مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم درخواست و تشكيل پرونده اقدام نمايد.
اعزام كارشناس خسارت از سوي شركت امدادخودرو ايران به پاركينگ محل توقف خودرو جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد از خودرو.
بررسي پرونده، تعيين خسارت و تعيين سهم مشترك از قيمت خودرو جايگزين توسط كارشناس پرونده.
ارائه اصل فيش واريزي توسط مشترك به حساب بانكي شركت امدادخودرو ايران.
صدور و ارسال معرفي نامه به معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو جهت صدور سند و تحويل سند خودرو درخواستي طبق معرفي نامه صادره.

چه مدارکی برای تعویض خودرو نیاز است؟
مدارک مالک خودرو شامل:شناسنامه و کارت ملی
در صورت داشتن وکیل:وکالت کاری و شناسنامه وکیل
مدارک خودرو شامل:سند, فاکتور فروش, کارت خودرو, بیمه نامه, کارت طلایی, کارت گارانتی و شناسنامه مالکیت
مدارک حادثه شامل:کروکی, گزارش مراجع قضایی انتظامی, گواهی نامه راننده و 10 عکس از خودرو با نمای باز.
و مراجعه به دفاتر منطقه ای تحت پوشش.

چه خودرو هایی نیاز به کارشناسی دارند؟
هر خودرویی که بخواهد از خدمات کارت طلایی استفاده کند نیاز به کارشناسی داردکه بر حسب نیاز به صورت:تلفنی, عکس و حضوری می باشد.شماره و آدرس مراکز کارشناسی را از اینجا بیابید.
مراحل کارشناسی خودرو چیست؟
1-مراجعه مالک به نمایندگی های مجاز ایران خودرو و تکمیل فرم درخواست.
2-ثبت درخواست کد مورد توسط نمایندگی های مجاز ایران خودرو.
3-بررسی کارشناسان.
4-حضور کارشناس در نمایندگی های مجاز ایران خودرو و انجام کارشناسی.

   
  سوال خود را ارسال نمایید در اولین فرصت رسیدگی می شود
   
نام و نام خانوادگی :  
آدرس الکترونیکی :  
تلفن :  
سوال :