امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  جواد

● نام خانوادگی :  مطهري فر

● سمت :  سرپرست مديريت حقوقي

● تحصیلات :  -

● شرح سوابق : 
مدیر حقوقی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو مدیر حقوقی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
مشاور مدیرعامل در شرکت نیرو محرکه
مشاور مدیرعامل در شرکت آپکو
مشاور مدیرعامل در شرکت تعاونی خاص