امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  حسین

● نام خانوادگی :  صباغی

● سمت :  رئیس اداره انبارها

● تحصیلات :  -