امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  محمود

● نام خانوادگی :  اقبالی

● سمت :  مدیر منابع انسانی

● تحصیلات :  -