امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مهندس رضا

● نام خانوادگی :  گنجي جويباري

● سمت :  نائب رئیس هيات مديره