امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  عباس

● نام خانوادگی :  میرزمانی

● سمت :  قائم مقام مدیر عملیات و مناطق

● تلفن تماس :  021-88611500