امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  علی اصغر

● نام خانوادگی :  تقوی

● سمت :  مشاور مدیرعامل

● ایمیل :  taghavi-a@emdadkhodro.com