امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  وحیده

● نام خانوادگی :  ایلواری

● سمت :  مدیر مرکز تماس

● ایمیل :  ilvari@emdadkhodro.com

● تلفن تماس :  021-82272256

● شرح سوابق : 
رئیس اداره اجرایی مرکز تماس رئیس اداره جبران خسارت