امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  رسول

● نام خانوادگی :  رمضاني

● سمت :  مدیر عملیات و مناطق

● ایمیل :  R_ramezani_p@yahoo.com

● تلفن تماس :  021-82272070

● شرح سوابق : 

سرپرست كارگاه قطره باران
رييس و سرپرست حسابداري پروژه سد سازي جگين
سرپرست حسابداري پروژه نور جامع امام صادق