امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  امیرحسین

● نام خانوادگی :  بهرامی

● سمت :  مدیر سیستم ها و فن آوری اطلاعات

● ایمیل :  bahrami-am@Emdadkhodro.com

● تلفن تماس :  021-88608160