امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مهیار

● نام خانوادگی :  اديب هاشمي

● سمت :  رئيس سخت افزار و ارتباطات

● تلفن تماس :  021-88607774

● موبایل :  adib@emdadkhodro.com