امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  حسين

● نام خانوادگی :  مهدوي فرد

● سمت :  مدير مالي و اقتصادی

● تلفن تماس :  021-88611500