امروزه مشتريان به عنوان اصلي ترين سرمايه شركتها شناخته مي شوند . در همين راستا، امداد خودرو ايران به منظور تكريم مشتري و ارج نهادن به ایشان و نیز در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خویش، اقدام به طراحي خدمتي جديد با عنوان سـرويس طلايي (Golden Service) نموده است. اين طرح مطابق ضوابط کارت طلایی و سرويس هاي امدادي به مشتريان شركت امداد خودرو ايران تعلق مي گيرد.


• چگونه خدمت به مشتري ارائه مي شود؟

1.تماس مشتري با شماره تلفن سراسري مركز تماس امــــــــداد خودرو ايران 096440 و ثبت درخواست سرويس طلايي (Golden Service)

2.ارائه خدمات سرويس دوره اي يا خدمات قابل انجام در محل، از طريق طرح سرويس در محل (Quick Service)

3.ارائه خدمات تعمیرگاهی بدون حضور مشتری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو


• فعاليتهاي امداد خودرو ايران:

1. اخذ پذيرش از نمايندگي، هماهنگي با تيم كارشناسي توسط كارشناس مركز تماس

2. اعزام كارشناس شرکت به محل موردنظر مشتري براي بازديد از خودرو، تحويل وبارگيري خودرو با خودروسوار جهت اعزام به نمايندگي

3. انجام فعاليت هاي پذيرش خودرو (قبل از تعميرات)، بازديد خودرو (حين تعميرات)، ترخيص و تسويه حساب (بعد از تعميرات) توسط كارشناس شرکت

4. بازگرداندن خودرو به مشتري با خودروسوار 

5. اطلاع رسانی و پيگيري كليه مراحل انجام خدمات از مرحله تحويل خودرو از مشتري تا مرحله بازگرداندن خودرو به مشتري از سوي كارشناس مركز تماس


• مزایای طرح:


• عدم نیاز به حضور مشتری در مراحل پذیرش تا ترخیص 

• اطمینان از انجام صحيح تعمیرات

• ضمانت خدمات توسط شركت امداد خودرو ايران

• بازدید خودرو در حین تعمیرات توسط کارشناسان شركت امداد خودرو ایرانشرح خدمات طرح سرویس طلایی (Golden Service ) 


انجام خدمات خودرو، بــــــدون حضور مشتري در نمايندگي هاي مجاز از جمله :

• تعميرات

• سرويس دوره اي

• جبران خسارت ناشي از سوانح وحوادث

• سرقت لوازم

نکته: هزینه خدمت انجام شده توسط نمایندگی ها یا ناوگان سرویس در محل (Quick Service) مطابق با ضوابط کارت طلایی می باشد.