با ما تماس بگیرید

 

نشاني و تلفن‌هاي شركت:

 

آدرس دفتر مركزي شركت امداد خودرو ايران به شرح زير مي‌باشد:

تهران ـ خيابان شيخ بهايي شمالي ـ بالاتر از ميدان شيخ بهايي -شماره 28 ـ صندوق پستي 9644-13185

 

شماره تلفن‌ واحدهاي مختلف شركت امدادخودرو ايران مطابق جدول زير مي‌باشد:

 

رديف

نام واحد

شماره تماس

1

مركزتماس

096440

2

بازرسي و رسيدگي به شكايات

096440

3

بازاريابي و فروش

88608031-2 021

4

روابط عمومي

82272230 021

5

مركز تلفن

021-88611500

6

مركز تخصيص وقت از نمايندگي

096440

7

مركز ارتباط مشتري ايران خودرو

096440

8

فراخوان

82278227 021

9

نمايندگي ها وعامليت ها

096440


 


 

شماره تلفن دفاتر منطقه اي امدادخودرو ايران:


096440   تلفن سراسری مرکز تماس امداد خودرو ایران می باشد که در نقاط مختلف کشور ، مرکز تماس آن منطقه پاسخگو خواهد بود.

 شماره تماس و آدرس دفاتر منطقه ای امدادخودروایران را از اینجا بیابید.


آدرس پست الكترونيكي واحد هاي شركت:


پست الكترونيكي شركت                                            info@emdadkhodro.com

پست الكترونيكي واحد بازاريابي و فروش                       sales@emdadkhodro.com

پست الكترونیکی واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات       crm@emdadkhodro.com