خدمت در محل(Silver Service/Quick Service):
خدمت در محل(Silver Service/Quick Service):

به منظور رفاه حال مشتريان و جهت انجام سرويس و خدمات تعميراتي خودرو در محل زندگي و يا كار ايشان، خدمت سرويس و تعميرات سيار درمحل، توسط شركت امدادخودرو ايران ارائه مي گردد كه شامل ارائه خدمات ذيل (قريب به 162 نوع خدمت) مي باشد:

  • انجام سرويس هاي دوره اي، سرويس هاي تابستاني و زمستاني

  • انجام تعميرات مربوط به سيستم خنك كننده 

  • انجام تعميرات مربوط به سيستم سوخت رساني 

  • انجام تعميرات مربوط به سيستم برق و الكترونيك 

  • انجام تعميرات مربوط به سيستم ترمز

  • انجام تعميرات مربوط به سيستم كلاچ (به جز ديسك و صفحه كلاچ) 

  • تعويض باطري، دينام ، انژكتور ، رادياتور، قفل، سنسور روغن و..

  • انجام تعميرات مربوط به تزئينات و...