مولف مقاله : محمد حاجي جماعت |  منبع مقاله : همگام خودرو |  تاريخ مقاله : ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
.
عنوان مقاله : CNG چیست ؟

CNG همان گاز طبیعی است که ما روزانه آن را در خانه و محل کار خود با کارخانجات با فشار پایین استفاده می کنیم . بدیهی است ذخیره سازی گاز در چنین فشاری , به واسطه حجم زیاد مورد نیاز به صرفه نیست .