مولف مقاله : امداد خودرو ايران |  منبع مقاله : امداد خودرو ايران |  تاريخ مقاله : ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
.
عنوان مقاله : معرفي سيستم هاي ضد سرقت

هدف از طراحي اين سيستم جلوگيري از سرقت خودرو بوده است كه با پيشرفت تكنولوژي شاهد آن بوده ايم در اوايل سال 1993 ميلادي سرقت اتومبيل رو به فزوني گذاشته بود. در آلمان شركت هاي بيمه به فكر راه حل مناسبي براي مقابله با اينمشكل افتادند و در ساير كشور ها نيز موسسات و سازمانهاي دولتي نيز دست به كار شده و تمركز خود را بر روي خودرو هاگذاشتند. راه حل هاي مختلفي براي جلوگيري از سرقت خودرو ها با توجه به شرايط هر كشور و نيازهاي مشتري اتخاذ شد در آمريكا ورود بدون كليد و در فرانسه نيز برروي سيستمهاي امنيتي مخفي و دور از ديد افراد مورد تحقيق و آزمايش قرار گرفت و نهايتا در آلمان فركانس راديوئي استفاده شد كه در نهايت پس از آزمايشهاي مختلف سيستم آخر به عنوان راه اصلي انتخاب شده و در صدد توسعه قابليت هاي آن بر آمدند كه در اين فصل به بررسي اين سيستم در توليدات داخلي شركت ايران خودرو و
همچنين نحوه عملكرد هريك از آنها مي پردازيم.


ادامه مطلب در فايل پيوست .

جهت دريافت فايل پيوست كليك كنيد .