مولف مقاله : جواد طاهری بخش |  منبع مقاله : . |  تاريخ مقاله : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
.
عنوان مقاله : وقتی تکنولوژی جانمان را نجات می دهد ( بخش دوم )

بررسی فناوري هاي پيشرفته در صنعت خودرو
وقتی تکنولوژی جانمان را نجات می دهد ( بخش دوم ) 


جواد طاهری بخش:  مقاله ای که با معرفی استاندارهای امینی آغار شده و به معرفی سیستم های ترمز اضطراری به پایان رساندیم . در این قسمت ادامه این مطلب را مشاهده می فرمایید. 

2 تثبیت سرعت تطبیقی (Adaptive Cruise Control-ACC)
سیستم تثبیت سرعت تطبیقی به صورت هوشمند سرعت خودرو را روی مقداری که راننده از پیش تنظیم کرده است ثابت نگه می‌دارد. از اینرو بخشی از عملکرد این سیستم همانند سیستم تثبیت سرعت (Cruise Control) است؛ با این تفاوت که سیستم تثبیت سرعت تطبیقی با کمک سنسور رادار نصب شده در جلوی خودرو فاصله با خودروها و موانع روبرو را تشخیص می‌دهد و در صورت لزوم سرعت خودرو را به سرعت هوشمند کاهش می‌دهد. زمانيکه روبروی خودرو مانعی وجود نداشته باشد، سیستم مجدداً سرعت را افزایش می‌دهد تا به مقدار از پیش تنظیم شده توسط راننده برسد. معمولاً فاصله زمانی ایمن با خودروی روبرو از قبل توسط راننده تنظیم می‌شود. مقدار پیش‌فرض حدوداً 2 ثانیه است و راننده با توجه شرایط جوی و ترافیکی می‌تواند آن‌را کم یا زیاد کند. بسته به برد سنسورها و الگوریتم مورد استفاده، این سیستم دارای سه گونه متفاوت می‌باشد:

ACC High Speed: سنسور مورد استفاده در این گونه از نوع رادار با بُرد بالا است و برای سرعت‌های بیشتر از 120 کیلومتر بر ساعت استفاده می‌گردد.
ACC Low Speed: سنسور مورد استفاده در این گونه از نوع رادار با بُرد متوسط است و برای سرعت‌های تا 120 کیلومتر بر ساعت استفاده می‌گردد.
ACC Stop-and-Go: این سیستم در ترافیک‌های شهری و برای توقف‌ها و حرکت‌های پی‌درپی مورد استفاده قرار می-گیرد. در الگوریتم عملکردی این سیستم علاوه بر زمان برخورد، فاصله طولی با خودروی جلویی نیز مَد نظر قرار می-گیرد.
1.3 هشدار دهنده خروج از مسیر (Lane Departure Warning System-LDWS)
سیستم هشدار دهنده خروج از مسیر با استفاده از یک دوربین قرار گرفته در جلوی خودرو (پشت شیشه جلو) خطوط جاده را تشخیص می‌دهد. زمانی که خودرو به دلیل حواس‌پرتی یا عدم هوشیاری راننده به خطوط کناری مسیر نزدیک شود، سیستم از طریق هشدار صوتی یا بصری یا لامسه‌ای (لرزش فرمان یا نشیمنگاه صندلی) به راننده هشدار می‌دهد. در مواقعی که راننده راهنمای خودرو را فعال کند هشداری به راننده داده نمی‌شود. در مُدل‌های پیشرفته‌تر، سیستم از طریق اصلاح فرمان از خروج از مسیر ناخواسته راننده جلوگیری می‌کند (Lane Keeping Assist).1.4 تشخیص نقطه کور (Blind Spot Detection-BSD)
سیستم تشخیص نقطه کور نقاط کور جانبی و عقب خودرو را که در آینه خودرو قابل رویت نیستند تشخیص می‌دهد و در صورتی که در آن طرفین کناری و عقب خودرو مانعی وجود داشته باشد به راننده هشدار می‌دهد تا از فرمان‌دهی خودرو اجتناب کند. این سیستم معمولاً با استفاده از سنسورهای اولتراسونیک بُرد بالا که در طرفین عقب سپر خودرو نصب می‌شود فضای اطراف را اسکن می‌کند. در برخی از انواع این سیستم دوربین‌هایی در زیر آینه خودرو نصب می‌شود که می‌توان فضای طرفین خودرو را نیز شناسایی کند. در برخی از انواع این سیستم، در صورتیکه خودرویی در نقطه کور وجود داشته باشد و راننده بخواهد بدون توجه به علامت هشداردهنده در آینه اقدام به تعویض خط کند، سیستم از طریق یک اقدام اضافی (هشدار صوتی یا لرزش فرمان یا چراغ چشمک‌زن داخل آینه) به راننده اخطار جدی‌تری را اعلام می‌کند. در یک سیستم یکپارچه با ادغام اطلاعات BSD و LDWS دقت عملکرد سیستم تا حد زیادی ارتقاء می‌یابد.


سنسورهای نصب شده در این سیستم قابلیت تشخیص نقاط کور پشت خودرو با گستره دید 180 درجه‌ای را دارند. زمانی که راننده بخواهد خودرو را از پارک خارج کند سنسورهای BSD فضای عرضی عقب خودرو را با گستره دید 180 درجه‌ای اسکن می-کند و اگر مانعی در حال نزدیک شدن به خودروی در حال خروج از پارک وجود داشته باشد به راننده هشدار می‌دهد. این عملکرد سیستم تحت عنوان (RCTA) Rear Cross Traffic Alert شناخته می‌شود.1.5 هشدار و تطبیق سرعت هوشمند (Intelligent Speed Adaptation-ISA)
در یک سیستم معمولی هشداردهنده سرعت مجاز، زمانی که سرعت خودرو از یک حد از پیش مشخص شده (به عنوان مثال 120 کیلومتر بر ساعت) تجاوز کند یک هشدار دهنده صوتی و بصری به راننده اعلام خطر می‌کند. اما در سیستم تطبیقی، سقف سرعت مجاز با توجه به تابلوهای محدودیت سرعت هر محدوده تنظیم می‌شود و به راننده هشدار لازم را می‌دهد. در صورتی که راننده به پیغام هشدار توجه نکند سیستم می‌تواند از افزایش سرعت خودرو جلوگیری کند. این سیستم همانند سایر سیستم‌های ایمنی هوشمند قابلیت غیرفعالسازی توسط راننده را دارد. تشخیص محدودیت سرعت از دو طریق انجام می‌شود:
• پردازش تصویر تابلوهای مسیر با استفاده از دوربین نصب شده در پشت شیشه جلو
• استفاده از نقشه تابلوهای سرعت و GPS1.6 نوربالای هوشمند (High Beam Assist): 
این سیستم به صورت هوشمند شرایط محیطی را ارزیابی می‌کند و در صورت لزوم ، نوربالای خودرو را فعال و یا غیر فعال می‌کند. حسگرهای نور و دوربین نصب شده در جلوی خودرو میزان روشنایی محیط و نور خودروهای اطراف را اندازه‌گیری می‌کند و بسته به شرایط، دستور لازم جهت فعال‌سازی نوربالای خودرو را اعمال می‌کند.

شرایطی که تحت آن نوربالای خودرو فعال می‌شود:
• سرعت خودرو بیش از 30 کیلومتر در ساعت باشد.
• ناحیه جلوی خودرو تاریک باشد.
• هیچ خودرویی از روبرو با چراغ روشن در حال نزدیک شدن نباشد.
• خودرویی در جلوی خودروی راننده وجود نداشته باشد (چراغ عقب خودروی جلویی روشن نباشد).
• روشنایی چراغ‌های کنار جاده به حد کافی نباشد.
شرایطی که تحت آن نوربالای خودرو غیرفعال می‌شود:
• سرعت خودرو کمتر از 30 کیلومتر بر ساعت باشد.
• ناحیه جلوی خودرو تاریک نباشد.
• خودرویی در حال نزدیک شدن از روبرو تشخیص داده شود.
• چراغ عقب خودروی جلویی تشخیص داده شود.
• منبع روشنایی قوی در جاده تشخیص داده شود.