مولف مقاله : امداد خودرو ایران |  منبع مقاله : امداد خودرو ایران |  تاريخ مقاله : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
.
عنوان مقاله : نکات ایمنی نگهداری خودرو

 •  هرگز در حالتي كه موتور گرم يا روشن است درب رادياتور خودرو را باز ننمائيد زيرا در اين حالت سيستم خنك كننده موتور برخی از خودروها نياز به هواگيري دارد. 

 • هيچ گاه خودروئي را كه جوش آورده است يكباره خاموش نکنید.

 • هنگام بازديد اسيد باطري هيچگاه صورت خود را به باطري نزديك نکنید.

 • سوئيچ قطع كن آژير خودرو را همراه داشته باشيد.

 • از عملكرد قفل مركزي و دزدگير اطمينان داشته باشيد.

 • در هر فرصتي تلفن همراه خود را شارژ نمائيد تا در صورت بروز مشكل بتوانيد با نيروهاي امدادي تماس بگيريد.

 • هرگز خودرو را در محيط هاي سرپوشيده براي مدت زياد روشن نگذاريد.

 • انواع فيوزهاي مورد استفاده در خودرو را همراه داشته باشيد.

 • لامپ يك كنتاكت و دو كنتاكت را همراه داشته باشيد.

 • از عملكرد سيستم ترمز و ترمزدستي اطمينان داشته باشيد.

 • زاپـــاس، آچارچرخ، جك و مثلث خطر را همراه داشته باشيد. 

 • از رانندگي با خودرو كه صداي غير عادي از زير خودرو و چرخها شنيده شود جدا خوداري فرمائيد. 

 • هميشه از قطعات يدكي با بسته بندي شركت ايساكو و داراي برچسب اطمينان استفاده نمائيد.