مولف مقاله : تهران الف |  منبع مقاله : تهران الف |  تاريخ مقاله : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
.
عنوان مقاله : آشنایی ابتدایی با سیستم های ترمز


سيستم ABS

Anti lock barking system
متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت در آوردن آن است
سيستم ABS چه امكاناتي را فراهم مي آورد
1.مسافتهاي توقف
2. توقف در خط مستقيم
3.كنترل فرمان

اصول عملكردABS:
وقتی یک خودرو با سرعت ثابت حرکت می کند سرعت حرکت خودرو با سرعت چرخ های آن متناسب است به عبارتی دیگر لغزش تایرها وجود ندارد. اما وقتی راننده به منظور کم کردن سرعت خودرو ،بر روی پدال ترمز فشار می آورد ، سرعت چرخ ها به تدریج کم شده و تناسب چرخ ها با بدنه خودرو نیز از بین می رود ، باید توجه داشت که بدنه خودرو به سبب نیروی اینرسی تمایل به حرکت دارد، در این حالت یک لغزش کوچک بین چرخ ها و سطح جاده ایجاد می شود.

اجزاي سيستم ABS :
1.سنسورهاي سرعت
2. واحد کنترل الکترونیک
3. سوپاپ ها
4. آكومولاتور (واحد كنترل هيدروليك)


سيستم كنترل الكترونيكي پايداري خودرو ESP
Electronic stability program
اين سيستم موجب بهبود عكس العمل خودرو در شرايط بحراني در محدوده قوانين فيزيك مي شود خيلي از رانندگان از رانندگي دركي از مفاهيم رانندگي نداشته و بنابراين نمي دانند كه چسبندگي خودرو به سطح جاده از دست مي رود چه واكنشي نشان دهند
بنابراين مستقل از واكنش راننده سيستم اقدامات اصلاحي خود را بر روي ترمزها وموتور انجام مي دهد و كنترل خودرو دست راننده باقي مي ماند.

ESP در سه حالت وارد عمل ميگردد:
1.كم دور زني
2.بيش دورزني
3 .هر دو حالت فوق

كم دورزني :
عمل مذکور که باعث از دست رفتن پایداری خودرو می شود کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای جلو و سطح جاده.
بيش دورزني:
1. کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای عقب و سطح جاده به جهت متعادل نگه داشتن خودرو در مسیر جاده.


سيستم كنترل رانشTCS
Traction control system

اهداف سیستم کنترل رانش:
هدف این سیستم حفظ پایداری و فرمان پذیری مناسب خودرو در حین شتاب گیری درجاده هایی است که یکی از چرخ ها یا هر دو چرخ محرک به هر دلیل شروع به لغزش کند. به وسیله ضریب اصطکاک ایجاد شده بین تایر و جاده ماکزیمم انتقال گشتاور به چرخ ها تعیین می شود که اگر گشتاور از سطح مورد نظر تجاوز کند چرخ ها به دور خود خواهند چرخید.

کنترل سرعت چرخ به دو روش انجام می شود :
1:استفاده از ترمز سیستم کنترل رانش یا عمل کننده ABS
2: کاهش گشتاور موتور به وسیله از کار انداختن یکی از انژکتور